Priserne er gældende fra 1. juli 2020
og angivet Ekskl. moms / Inkl. moms


Tilslutningspris
kr. 20.000,00 /25.000,00
per boligenhed (incl. 15 m. stikledning)*


Stikledningspris
kr. 1.000,00 / 1.250,00
per løbende dobbelt meter

* en boligenhed er en bolig indrettet med eget køkken og bad.


Stikledningen opmåles/ afregnes normalt fra skel til hovedhaner (rørmål).

Ved fælles stikledning til privat boligbyggeri, tilsluttet eksisterende ledningsnet, betales dog kun for afregningen på den fælles stikledning.

I nye udstykningsområder rettes i alle tilfælde henvendelse til Kværndrup Fjernvarme.

Stikledninger til større byggeri, med et beregnet forbrug større end 15 kWh eventuel med fælles måler, afregnes billigst efter regning.

Byggemodningsbidrag

Fjernvarmeselskabet opkræver et byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Bidragets størrelse afhænger

af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning. Det udgør værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger

i udstykningsområdet. Der afregnes herefter endeligt med udstykkeren