Prisen stiger ikke i Kværndrup.

13. januar 2022

Varmeprisen stiger ikke i Kværndrup Fjernvarme Amba.

 

På baggrund af den megen omtale i dagspressen omkring store prisstigninger hos

nogle varmeværker i landet, skal det for god ordens skyld oplyses, at varmeprisen ikke

stiger for forbrugere tilknyttet Kværndrup Fjernvarme.

Dette på trods af at værket nedsatte varmeprisen pr. 1. juli 2021.

Årsagen er ganske enkelt at der alene bruges biobrændsel (halm) og solvarme på Kv. Fjernvarme,

og ikke naturgas.

Vi må dog tage forbehold for evt. mindre prisstigning pr. 1. juli 2022, hvis elprisen fortsætter

med at stige som det er sket i 2021.

 

Bestyrelsen