Nyheder

Varmeproduktion 01.07.22 - 30.11.22.

Information om INDEFRYSNINGSORDNING

Ny tilslutningspris fra 1. august 2022.

Information

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder o…

Følg dit forbrug på MIN SIDE.

Følg dit forbrug pr. mdr. og dit forventet års forbrug på MIN SIDE