Om os

Lidt historie om Kværndrup Fjernvarme

Kværndrup Fjernvarme er stiftet i 1963 og det første kedelanlæg på Kalkbrænderivej blev indviet i december 1963 med 68 forbrugere.

I 1987 blev der indviet et nyt halmbaseret kedelanlæg på Bøjdenvej. Dette anlæg er senere renoveret og suppleret med en 600 m3akkumuleringstank.

Efter år 2000 kørte anlægget for fuld kraft under spidsbelastning for at kunne forsyne de tilsluttede forbrugere. Dette fik bestyrelsen til at planlægge, og opføre et nyt, større og mere moderne halm-kedelanlæg.

Nye anlæg

I 2006/7 startede vores nye halm/ biobrændselbaseret anlæg på 4,85 MW med yderligere en 600 m3 akkumuleringstank. Opførelsen af en nybygget kedelcentral i forbindelse med den eksisterende halmlade huser kedel og opriver . Anlægget vil kunne forsyne nærområdet med fjernvarme.og vil også kunne klare en del ny-tilslutninger. 

Solvarmeanlæg

I foråret 2015 blev der opført et solvarmeanlæg og en akkumuleringstank mere. Det dækker ca. 18 % af vores varmebehov.

Halmkedel

I efteråret 2015 blev halmkedlen fra 1987 fjernet.

Ledningsnet

I efteråret 2015 blev ledningsnettet udvidet, med en ringforbindelse         Glasmestervej/Industrivej.                                        

Kværndrup Fjernvarme Amba har i januar 2024 716 forbrugere.

//