Priser

Følgende priser er gældende fra 1. juli 2023:
Priserne er angivet excl. moms / incl. moms.

 
Måler/administrationsbidrag
kr. 600,00 / 750,00 årligt

Forbrugsafgift
kr. 375,00 / 468,25 per MWh


Fast afgift
kr. 19,00 / 23,75 per m2 bolig ifølge BBR

 

Transportafgift

kr. 2,50 / 3,13 per m3 fjernvarmevand. Lav afkøling = Høj transportafgift.


Gebyrer

Gebyr for rykkerskrivelse
kr. 100,00

Gebyr for flytteopgørelse kr. 150,00
Gebyr for lukning kr. 1000,00
Gebyr for Åbning kr. 1250,00

Renter

Ved overskridelse af betalingsfristen for rateindbetalinger påføres restancen morarente, fra forfaldsdato til betaling sker med Danmarks Nationalbanks udlånsrente + 7%.

Kværndrup Fjernvarme opkræver 4 årlige acontorater - august, november, februar og maj.

Årsopgørelsen opgøres per 30. juni og opgørelserne opkræves via Betalingsservice primo august.

 

//