Priserne er gældende fra 1. august 2022
og angivet Ekskl. moms / Inkl. moms


Tilslutningspris
kr. 32.000,00 /40.000,00
per boligenhed (incl. 15 m. stikledning)*


Stikledningspris
kr. 1.200,00 / 1.500,00
per løbende dobbelt meter

* en boligenhed er en bolig indrettet med eget køkken og bad.


Stikledningen opmåles/ afregnes normalt fra skel til hovedhaner (rørmål).

Ved fælles stikledning til privat boligbyggeri, tilsluttet eksisterende ledningsnet, betales dog kun for afregningen på den fælles stikledning.

I nye udstykningsområder rettes i alle tilfælde henvendelse til Kværndrup Fjernvarme.

Stikledninger til større byggeri, afregnes billigst efter regning.

Byggemodningsbidrag

Fjernvarmeselskabet opkræver et byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Bidragets størrelse afhænger

af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning. Det udgør værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger

i udstykningsområdet. Der afregnes herefter endeligt med udstykkeren

//